Ana içeriğe atla

Bologna Süreci, 1999 yılında imzalanan Bologna Bildirgesi ile başlatıldı ve bir dizi bakanlık düzeyindeki görüşmelerin ardından Avrupa Yüksek Öğretim Alanının (EHEA) oluşturulmasına neden oldu. Hâlen 48 devletin dâhil olduğu oluşum, Avrupa düzeyinde, gönüllü, bağlayıcı olmayan, hükümetler arası bir reform girişimidir. Türkiye, 2001'den beri Bologna Süreci ve EHEA'nın tam üyesidir.

Bologna Süreci'nin dayanaklarını dokuz amaç oluşturmaktadır:

  • Notlar ve istihdam edilebilirlik arasında karşılaştırılabilirliği kolaylaştırmak için AKTS kredi sistemi ve Diploma Eki'nin tahsis edilmesi,
  • Öğrencilerin Seviye 2'ye ancak Seviye 1'i tamamladıktan sonra devam edebileceği iki seviyeli bir sistemin benimsenmesi ve lisans-lisansüstü eğitim seviyesine dayalı bir sistemin kabulü,
  • Yaşam boyu öğrenme kavramının tanıtımı,
  • Akademik personel ve öğrencilerin hareketliliğinin teşviki,
  • Önceki çalışmaların ve yetkinliklerin tanınması için prosedürleri içeren esnek öğrenme fırsatları yaratılması,
  • Öğrenmenin sosyal boyutunun güçlendirilmesi,
  • Kalite güvencesi, öğretim programları ve kurumlar arası iş birliği gibi konularda Avrupa çapında iş birliğinin kolaylaştırılması,
  • Avrupa Yüksek Eğitim Alanının kabul edilmiş yeterlilikler çerçevesiyle uyumlu ulusal yeterlilik çerçevelerinin geliştirilmesi,
  • Avrupa Yüksek Eğitim Alanı ve Avrupa Araştırma Alanı arasında daha güçlü ilişkilerin kurulması.

 

Bologna

 

 

Önemli Linkler

(1) https://blg.asbu.edu.tr/tr/bologna-sureci

(2) http://ehea.info/

(3) http://www.ehea.info/pid34250/members.html

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.