Ana içeriğe atla

Türkiye’de faaliyet gösteren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) eğitim ve öğretimini yavaş yavaş Bologna Süreci doğrultusunda düzenlemektedir. Bologna Süreci ile uyumlu olarak AKTS Kredilerini düzenlemek ve uygulamak için resmî bir karar almıştır. Dolayısıyla bu kredi sistemi ASBÜ’de eğitimin temelini oluşturmaktadır. Ayrıca ASBÜ’den mezun olan tüm öğrencilere “Diploma Eki” verilmiştir. Bu girişimler ASBÜ ile Avrupa’da bulunan diğer yüksek öğretim kurumları arasında şeffaflık, ölçülebilirlik ve karşılaştırılabilirlik  kriterlerini sağlayacaktır.

ASBÜ kendisini bir araştırma üniversitesi olarak tanımlar ve dolayısıyla lisansüstü çalışmalara öncelik verir. Bu bağlamda, ASBÜ yüksek lisans ve doktora çalışmaları için 5 lisansüstü enstitüsü kurmuş ve üst düzey bir araştırma üniversitesi olmayı hedefleyen misyon ve vizyonunu gerçekleştirmek için 40'tan fazla araştırma merkezi kurmuştur.

Bologna Süreci ile uyumlu olarak ASBÜ, yaşam boyu öğrenmeyi hem vizyon hem de kurumsal misyon olarak benimsemiştir. Uygulamada ASBÜ, “yaşam boyu öğrenme yaşadığımız dünyaya dair anlayışımızı geliştirir ve bize yaşam kalitemizi arttırmak için fırsatlar sunar.”  prensibini benimsemekte ve öğrencilerinin hem “mesleki gelişim” hem de “kişisel gelişim” açısından hedeflerini gerçekleştirmesi desteklemektedir. 

ASBÜ ayrıca Avrupa Yüksek Öğretim Alanı (EHEA) çerçevesinde personel ve öğrencilerin hareketliliğini kolaylaştırmayı da amaçlamaktadır. Erasmus ve Mevlana Programları çerçevesinde, ASBÜ Avrupa ve başka yerlerdeki çeşitli üniversitelerle değişim anlaşmaları imzalamıştır.

ASBÜ esnek bilgi edinme yöntemleri çerçevesinde fırsatlar yaratmayı amaçlamaktadır ve bu amaçla önceki çalışmaları ve yetkinlikleri tanımak için düzenlemeler yapmıştır. Bologna Süreci'nin amaçları doğrultusunda, ASBÜ ayrıca topluma katkıda bulunmak için müfredat dışı etkinlikler gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

ASBÜ, kalite güvencesi, öğretim programlarının düzenlenmesi ve kurumlar arası iş birliği çerçevesinde Avrupa’daki diğer kurumlarla iletişimini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Örneğin, ASBÜ’nün Yabancı Diller Okulu, kalite kontrol amacıyla dış denetçiler tarafından ziyaret edilmiştir. Ayrıca ASBÜ Avrupa’da kurumlar arası iş birliğini kolaylaştırmak için Türkiye'de ulusal düzeyde yapılan girişimlere de destek vermektedir. Bu bağlamda örnek verilecek olursa, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'deki her üniversitenin uyması gereken bir Kalite Güvence Yönergesini yürürlüğe koymakta ve yürütmektedir. Ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK), Avrupa Yüksek Öğretim Alanının Yeterlilik Çerçevesi ile uyumlu bir ulusal yeterlilik çerçevesi hazırladığına da dikkat edilmelidir (Türkiye Ulusal Yeterlilik Çerçevesi için bkz. (http: //www.tyyc.yok.gov.tr ​​/) Ayrıca ASBÜ, Bologna Süreci'ne uygun olarak hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde tüm programlarını düzenlemiştir.

Bunların yanı sıra, ASBÜ hem öğrenci ve personel değişiminin yürütülmesi ile ilgilenen hem de Avrupa'daki kurumlarla araştırma alanında iş birliğini sağlayan ve ortak projelerle ilgilenen bir Uluslararası Ofis kurmuştur.

 

 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.